Yönetim Kurulu Mesaj

Değerli yol arkadaşlarım,

Değerleri olmayan bir insanlığın geleceği de yoktur diye düşünüyorum. Bir topluluk yahut medeniyet, yarattığı değerler üzerinde yükselir ve zamanın o engin duvarına ancak onunla ismini kazıyabilir. Bunun ahlaki ya da kültürel bir miras olmasına gerek bile yoktur. Vicdanı ve zihni hür bir anlayışın bunu en başından inşa etmesi, yaratması pek mümkündür. O yüzden de değerler hep canlıdır, hareket ederler ve her geçen gün kusursuzlaşan bir dünyanın temellerini oluştururlar.

Değerleme yapmak, onu her mecrada gün ışığına sunmak, kargaşadan uzak bir alanda stabilite kazandırmak demektir. Nihai olana en yakın yerde tutabilmek demektir. Ekonomik, kültürel yahut yatırım enstrümanı bağlamında parlatmak, güvenilir kılmak demektir. Kendi iç dünyasında ona bir nitelik atfetmek, dış dünya içinse değer yaratmak demektir. Bu açıdan bakıldığında, en basit ve uçucu eylemlerimiz dahi büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Niteliksel ve ulvi manada yaptığımız işin daha doğrusu uğraşımızın katma değer etkisini yaratma zamanıdır.

Yeni dünya içerisinde mesleğimizin taze bir soluğa, planlanan, karmaşadan uzak bir yaklaşıma ihtiyacı bulunmaktadır.

Şimdi el ele verelim ve yaptığımız her şeyin içindeki büyük fikri daha naif ve eşit bir kürsüden yüksek sesle söyleyelim.

Unutmayalım ki düşünülenin ötesinde değer birliğimizden oluşacak.

Bizleri layık gördüğünüz bu yerde bahsetmeye çalıştığım algılayış üzerinde hareket edeceğiz.

Hepimiz ve sektörümüzün kıymetli bileşenleri için sürecin hayırlı olmasını diliyorum.