Sn. Başkan Yardımcımız Uğur Bey ile değerleme sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunduk

Taşınmaz Değerleme Kuruluşları Derneği’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nu Ziyareti. Sn. Başkan Yardımcımız Uğur Bey ile değerleme sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunduk, görüşlerini aldık.