Dernek Organları

Taşınmaz değerleme kuruluşları derneği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış, taşınmazların ve bunlara bağlı hak ve faydaların değerlerinin gerçeğe uygun olarak raporlanması faaliyeti ile iştigal eden anonim şirketlerin üye olduğu bir dernektir. Derneğimiz, bir mesleki dayanışma platformu olarak kurulmuşken, 10.11.2021 tarihinde kurumsallaşmıştır.

Sermaye piyasasında şeffaflığın artırılması ve gayrimenkul değerleme raporları temel alınarak oluşturulacak yatırım kararlarının etkinliğinde önemli rol oynayan değerleme raporlarını hazırlamak için kamunun doğru ve dürüst bir şekilde aydınlatılması görevi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tebliği çerçevesinde sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetlerini yürüten üyelerimiz, ülkemiz için paha biçilmez bir hizmet sunmaktadır.

Tabii olarak yine üyelerimiz sermaye piyasasına dahil olmayan işlemler, özel ve tüzel kişilerin bilgi edinme ve bilgilendirme amaçlı değerleme raporları da düzenlemektedir. Dernek üyeler olarak amacımız; hazırlanan tüm raporların, sermaye piyasası kuruluna tabi kuruluşlara yakışır, uluslararası değerleme standartlarına uygun, disiplin ve dürüstlük çerçevesinde hizmet sunmaktır.
Bu şiarla derneğimiz üyelerinin ve değerleme uzmanları çalışma arkadaşlarımızın mesleki eğitimi, motivasyonu, etik kuralların geliştirilmesi ve uygulanması, uluslararası sertifikalara erişimi gibi konularda katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda, halen Kurul’un gayrimenkul değerleme alanındaki temel düzenlemesi niteliğindeki Tebliğ ile, (Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ) amaçlanan;
– Değerleme Şirketlerinin Kurumsallıklarının Arttırılması,
– Bağımsızlığa Zarar Verecek Nitelikteki Müşteri Yoğunlaşma Riskinin Azaltılması,
– Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Sorumluluk Sınırlarının Açığa Kavuşturulması,
– Meslek Örgütümüz TDUB’nin Güçlendirilmesi,
– Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi,
– Ortakların, Yöneticilerin ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının Genel Niteliklerinin ve Etik Davranışlarının Geliştirilmesi,
Tebliğ dışında;
– Üyelerin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi,
gibi konuları hedef edinmiş, bu konuların sektöre hakim kılınması için yönetim ve tüm üyeleri ile birlikte çalışmaktadır.

Derneğimiz, çalışma şekli olarak; dernek yönetim kurulumuz ve denetleme kurlumuz, rutin işler için çalışırken, dernek politikamız, çizgimiz ve politik kararlarımız tüm üye kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımı ile oluşturulmuş mecliste görüşülüp sonuca bağlanacak ve yönetim kurulu kararlarına yön verecek şekilde organize edilmiştir. Bu şekilde geniş bir konsensüs ve uyum ile sektöre ve üyelerimize en faydalı bir şekilde hizmet edilmesi sağlanmıştır.