TAŞINMAZ DEĞERLEME KURULUŞLARI DERNEĞİ

Taşınmaz değerleme kuruluşları derneği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış, taşınmazların ve bunlara bağlı hak ve faydaların değerlerinin gerçeğe uygun olarak raporlanması faaliyeti ile iştigal eden anonim şirketlerin üye olduğu bir dernektir. Derneğimiz, bir mesleki dayanışma platformu olarak kurulmuşken, 10.11.2021 tarihinde kurumsallaşmıştır.

Sermaye piyasasında şeffaflığın artırılması ve gayrimenkul değerleme raporları temel alınarak oluşturulacak yatırım kararlarının etkinliğinde önemli rol oynayan değerleme raporlarını hazırlamak için kamunun doğru ve dürüst bir şekilde aydınlatılması görevi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tebliği çerçevesinde sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetlerini yürüten üyelerimiz, ülkemiz için paha biçilmez bir hizmet sunmaktadır.
Devamı>>

Duyurular